دوره آموزشی CCNA CyberOPS SOC

 نام دوره : CCNA CyberOPS

 مدت دوره :  ۳۰ ساعت

دوره CCNA CyberOPS از دوره های جدید سیسکو میباشد که به صورت تخصصی بر روی مباحث مربوط به امنیت و راه اندازی مرکز عملیات امنیت یا SOC تمرکز دارد و کارشناسان با راه اندازی یک مرکز SOC و استانداردهای آن و عناصر درگیر در آن آشنا میکند .