دوره اموزشی SANS SEC642

 نام دوره : SANS SEC642

نام انگلیسی: SEC642: Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques 

تعداد ساعت :  ۳۰ ساعت

دوره SEC642 روش های پیشرفته تست نفوذ برنامه های تحت وب را به افراد آموزش می دهد. تست نفوذ وب سرویس و تست نفوذ فریم ورک های مختلف و دور زدن انواع فایروالها از مطالب اصلی این دوره می باشد.

افراد در دوره SEC642 با روش های دور زدن مکانیزم های امنیتی نیز آشنا می شوند.