دوره آموزشی SANS SEC503

 نام دوره : SANS SEC503

نام انگلیسی: SEC503: Intrusion Detection In-Depth 

تعداد ساعت :  ۴۰ ساعت

دوره SEC503 به افراد توانائی تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه و شناسائی ترافیک غیر مجاز را بر اساس استفاده از IDPS می دهد. افراد در دوره SEC503 با مفهوم و پیکربندی نرم افزار snort آشنا می شوند و نصب و پیکربندی HIPS های متن باز را فرا می گیرند.

نام مدرک بین المللی این دوره GCIA می باشد.