دوره آموزشی NSE4

 نام دوره : NSE5

 تعداد ساعت :  ۲۰ ساعت

این دوره بر روی سرویسها و سخت افزارهای این شرکت شامل Fortimanager و Forti Analyser برای مدیریت متمرکز دستگاه ها و آنالیز کردن لاگ ها و … تمرکز دارد .