با توجه به تاریحچه محصولات امنیتی و استفاده از ابزارها و سخت افزارهای مختلف در ایمن سازی سرویس های سازمانی شرکت فورتی نت اولین UTM را با نام تجاری FORTIGATE در سال ۲۰۰۲ تولید کرد . تجهیزات امنیتی دیگری توسط کمپانی فورتی نت مانند FortiAnalyser و FortiWeb و … معرفی شده که با سیاست هر سازمان و اهمیت آن باید در حضور در دوره ها و خرید آنها دقت کرد .

دوره های Fortinet NSE
error: فعالیتهای شما تحت نظارت تیم امنیت ما میباشد.موفق باشید