نام دوره : CCNA Datacenter

 تعداد ساعت :  ۴۰ ساعت

با توجه به گستردگی تکنولوژی اطلاعات و ارائه سرویس های ویژه و متمرکز توسط ارائه دهندگان سرویس های مربوطه ، ایجاد Data Center های مدرن ، کارآمد و مطمئن یکی از ملزومات اصلی دنیای امروز است.