نام دوره : پایتون مقدماتی برای هک و امنیت

 تعداد ساعت :  ۲۴ ساعت

 شهریه : ۵۰۰,۰۰۰ تومان

با توجه به پیشرفت سریع و اهمیت زبان برنامه نویسی پایتون و کاربرد های بی نظیر آن در رشته ها و فعالیتهای مختلف گروه امنیت سایبری SGAP با روشی جدید و نوین اقدام به برگزاری دوره آموزش پایتون مقدماتی که پیش نیاز همه رشته ها که با پایتون سرو کار دارند کرده است . این دوره بیشتر با رویکرد آمادگی افراد برای ورود به پروژه ها ، دوره های خاص هک و امنیت و امنیت سایبری میباشد و افراد برای دوره های خاصی مانند SANS SEC573 آماده میکند .