نام دوره : LPIC -3

 تعداد ساعت :  ۹۰ ساعت

در این مجموعه آموزشی افراد با مباحث پیشرفته و تخصصی لینوکس آشنا می شوند. در دوره LPIC-3 مباحث مربوط به openldap- samba و … آموزش داده می شود. در دوره LPIC-3 مباحث مربوط به امنیت سرویس ها و شبکه و مجازی سازی، در دسترس بودن سرویس ها مورد بحث قرار میگیرد.