دوره آموزشی بازرس قانونی جرائم رایانه ای CHFI

 نام دوره : CHFI

نام انگلیسی: Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI v9)

نام فارسی: بازرس قانونی جرائم رایانه ای

مدت دوره :  ۳۰ ساعت

مدرک (CHFI (Computer Hacking Forensics Investigator یک مدرک امنیتی برای شناسایی و محاکمه هکرها با ارائه شواهد و مدارک و تنظیم گزارشی از جرائم نفوذگر برای پیشگیری از رای متخصصانی است. دوره CHFI برای افرادی طراحی شده است که پس از وقوع حملات مبادرت به کاوش و بررسی عمیق مانند جمع آوری شواهد و مدارک به منظور پیگرد قانونی می ورزند دانشجویان پس از پایان دوره فارنزیک خواهند توانست هکر ها را شناسایی و بازرسی‌های قانونی را در سازمان‌ها انجام دهند. در پایان دوره به افراد مدرک CHFI تعلق می گیرد.