دوره اموزشی SANS SEC642

 نام دوره : SEC 542

 تعداد ساعت :  ۴۰ ساعت

نام انگلیسی: SEC542: Web App Penetration Testing

 نام فارسی: تست نفوذ وب

در دوره تست نفوذ یا همان Sec542 که توسط شرکت SANS ارائه میشودافراد با روش پیدا کردن آسیب پذیری های مختلف از قبیل SQLI, XSS , CSRF , LFI …بر روی برنامه های تحت وب آشنا می شوند و همچنین روش اکسپلویت کردن و دسترسی به سیستم را از طریق این آسیب پذیری ها فرا خواهند گرفت.

نام مدرک این دوره GWAPT می باشد که افراد پس بدست آوردن مدرک GWAPT توانایی تست نفوذ برنامه های تحت وب را خواهند داشت.