دوره آموزشی تست نفوذ IOS

 نام دوره : IOS Pentest

نام انگلیسی: IOS Penetration Testing

نام فارسی: تست نفوذ موبایل های Iphone

مدت دوره : ۳۰ ساعت

با توجه به گستردگی استفاده از موبایل در دنیا امروز و تهدیداتی که پیرامون موبایل ها وجود دارد دوره IOS Pentest به افراد توانایی تست نفوذ برنامه های تحت سیستم عامل موبایل ها و تجهیزات با پلتفرم IOS را می دهد، تکنیک های نفوذ به سیستم عامل IOS و برنامه های آن و ایجاد امنیت برروی موبایل ها از سر فصل های اصلی دوره IOS Pentest می باشد