دوره تست نفوذ و هک اندورید Android Pentest

 نام دوره : Android Pentest

نام انگلیسی: Android Penetration Testing

نام فارسی: تست نفوذ موبایل های اندرویدی

مدت دوره :  ۳۰ ساعت

با توجه به گستردگی استفاده از موبایل در دنیای امروز و تهدیداتی که پیرامون موبایل ها وجود دارد دوره Android Pentest به افراد توانایی تست نفوذ برنامه های موبایل های اندرویدی و سیستم عامل آن را میدهد ، تکنیک های نفوذ به سیستم عامل آندروید و ایجاد امنیت برروی موبایل ها و نرم افزارها از سر فصل های اصلی  دوره Android Pentest می باشد