آموزش CISSP

 نام دوره : CISSP

نام انگلیسی: Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

نام فارسی: متخصصان امنیت سیستم های اطلاعاتی

 مدت دوره :  ۴۰ ساعت

مدرک (CISSP (Certified Information Systems Security Professional اولین مدرک در زمینه امنیت اطلاعات بود که اعتبار آن در سازمان استانداردهای ملی آمریکا (ANSI) و سازمان استاندارهای جهانی (ISO) تصویب شد. همچنین در زمینه دانش فنی و مدیریتی تضمین اطلاعات، توسط وزارت دفاع آمریکا (DoD) تائید شده است.
مدرک CISSP عمق و وسعت دانش یک فرد را با تمرکز بر ۸ دامنه امنیت اطلاعات (Information Security) مورد ارزشیابی قرار می‌دهد