آموزش امنیت و تست نفوذ شبکه های صنعتی SCADA

نام دوره : SANS ICS410

نام انگلیسی: ICS410: ICS/SCADA Security Essentials 

تعداد ساعت : ۳۰ ساعت

GICSP بر دانش حفاظت از دارایی های زیرساختی حیاتی تمرکز دارد. GICSP با همکاری فناوری اطلاعات، مهندسی و امنیت سایبری برای دستیابی به امنیت سیستم های کنترل صنعتی SCADA از طراحی تا پیاده سازی تمرکر داشته و شما ار با انواع تکنولوژی های شبکه های صنعتی و حملات و طراحی اصولی آن آشنا میکند .

دانشجویان در پایان دوره قادر به برقراری امنیت و آنالیز امنیتی و تست نفوذ شبکه های صنعتی SCADA خواهند بود .