سیستم‌های کنترل صنعتی، سیستم‌هایی مبتنی بر رایانه هستند که برای کنترل فرایندهای صنعتی و عملکردهای فیزیکی استفاده می‌شوند.

استفاده گسترده از این سیستم‌ها در زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی کشور، موجب شکل‌گیری نوع جدیدی از حملات سایبری به شبکه‌های بزرگ صنعتی کشورمان شده است که از نمونه‌های مشهور و شناخته شده آن در سال‌های اخیر می‌توان به استاکس‌نت و وایپر اشاره نمود.

دانش امنیت در حوزه شبکه های صنعتی SCADA به شما در ایمن سازی و برقراری امنیت و شناخت تهدیدات و آنالیز کردن پروتکل های ارتباطی و تمامی شبکه و تجهیزات آن آشنا میکند . در پایان دوره دانشجویان قادر به برقراری امنیت در شبکه های صنعتی و شناسایی نقاط ضعف به طور کامل آشنا خواهند شد .

دوره های امنیت شبکه های صنعتی SCADA
آموزش امنیت و تست نفوذ شبکه های صنعتی SCADA
error: فعالیتهای شما تحت نظارت تیم امنیت ما میباشد.موفق باشید