بد افزار جدید ایرانیان به نام ZeroCleare که شبکه های صنعتی انرژی را هدف قرار میدهد.

تعداد زیادی آسیب پذیری در ۴ نرم افزار متن باز VNC پیدا شد.

دانلود دوره آموزشی SANS SEC503: Intrusion Detection In-Depth 2018

دانلود دوره آموزشی SANS SEC503: Intrusion Detection In-Depth 2018

دانلود دوره آموزشی SANS SEC460: Enterprise Threat and Vulnerability Assessment

دانلود دوره آموزشی SANS SEC460: Enterprise Threat and Vulnerability Assessment

محققین آسیب پذیری به نام TPM-Fail را کشف کردند که میلیاردها دستگاه را شامل میشود

برخی از کاربران بر این باوراند که فیس بوک به دوربین آیفون به صورت مخفیانه دسترسی دارد

آموزش پروتکل تونل VPN در میکروتیک – VPN Tunneling Protocols on MikroTik with LABS

آموزش پروتکل تونل VPN در میکروتیک - VPN Tunneling Protocols on MikroTik with LABS

آموزش میکروتیک CAPsMAN with LABs

Controlled Access Point system Manager  یا CAPsMAN در میکروتیک، مدیریت متمرکز تجهیزات وایرلس و مدیریت پردازش مرکزی داده ها را در میکروتیک در اختیار شما قرار می دهد. زمانی که از این قابلیت استفاده می کنید شبکه شما شامل تعدادی Controlled Access Points – CAP برای برقراری ارتباط های وایرلس و یک system Manager- CAPsMAN […]

فیس بوک از رخداد امنیتی دیگر درباره نشت داده اعضای گروه ها را خبر داد