بدافزار جدیدی از سرویس BITS ویندوز استفاده میکند تا به صورت پنهان داده ها را تخلیه کنند.

تعدادی مشکل اجرای کد در زبان برنامه نویسی PHP پیدا شد

یک مدعی سرویس بک آپ داده آنلاین دندانپزشکی ایمن در برابر باج افزار، خود به باج افزار آلوده شد

هکرها در ابزار محبوب Webmin در سرورهای لینوکس/ یونیکس، Backdoor کارگذاشته اند