امروزه اکثر سازمان ها برای اطلاع رسانی و تعاملی بهتر با مشتری از پرتال های تحت وب استفاده می کنند و بسیاری از فرایندها توسط برنامه های کاربردی تحت وب انجام می شود. این مسئله به نفوذ گر اجازه می دهد که با نفوذ به این پرتال ها به اطلاعات حساس سازمان و مشتریان آن دسترسی پیدا کند که ضرر آن برای یک کسب و کار جبران ناپذیر خواهد بود. دوره های تست نفوذ وب که بر اساس سرفصل های شرکت SANS می باشد به افراد توانائی تست و پیدا کردن آسیب پذیری های برنامه های تحت وب را می دهد و افراد پس از گذراندن ای دوره ها می توانند با استفاده از دانش فردی نقاط ضعف برنامه های تحت وب را پیدا و در جهت بهبود آن راهکار ارائه نمایند.