دوره های آموزش لینوکس هر آنچه که شما می بایست در رابطه با سیستم عامل لینوکس بدانید را به شما می آموزند. شما با شرکت در دوره Linux ، نحوه نصب و راه اندازی و مدیریت و پیکر بندی انواع سرویس ها با انواع توزیع های لینوکس را در ۳ سطح خواهید آموخت .

لینوکس شما را با دنیای آزادی عمل و ابتکار آشنا خواهد کرد و شما هرآنچه را که بخواهید میتوانید خلق کنید .