کارشناس فناوری اطلاعات و متخصص امنیت شبکه های اداری و صنعتی.

دوره های گذرانده شده :

• هکر قانونمند CEH
• تست نفوذ با کالی لینوکس PWK
• متخصص ارزیابی امنیت ECSA
• تست نفوذ شبکه SANS 560
• تست نفوذ پیشرفته شبکه SANS 660
• سیستم تشخیص نفوذ درعمق SANS 503
• تکنیک و ابزارهای یک هکر SANS 504
• Vmware VCP 6.5
• مدیر لینوکس System Administrator به نام LPIC-1
• مهندس لینوکس Service Administrator به نام LPIC-2
• CCNA Routing & Switching
• CCNP Routing & Switching
• CCNA Service Provider
• CCNA Collaboration

سوابق تدریس :

•  تدریس دوره های سیسکو (از سال ۱۳۹۵).
• تدریس دوره های لینوکس (از سال ۱۳۹۶).
• تدریس دوره های امنیت (از سال ۱۳۹۵).

سوابق کاری :

• امن سازی شبکه های اداری درمقیاس Enterprise
• پروژه های تست نفوذ شبکه در لایه های مختلف
• توسعه دهنده و مجری پیاده سازی سیستم های IDPS و SIEM – Threat Hunting