Project Description

در این مجموعه آموزشی افراد با مباحث پیشرفته و تخصصی لینوکس آشنا می شوند. در دوره LPIC-3 مباحث مربوط به openldap- samba و … آموزش داده می شود. در دوره LPIC-3 مباحث مربوط به امنیت سرویس ها و شبکه و مجازی سازی، در دسترس بودن سرویس ها مورد بحث قرار میگیرد.

  •  علاقمندان به دوره های شبکه
  • علاقمندان به دوره های لینوکس

Topic 390: OpenLDAP Configuration

Topic 391: OpenLDAP as an Authentication Backend

Topic 392: Samba Basics

Topic 393: Samba Share Configuration

Topic 394: Authentication, Authorization and Winbind

Topic 395: Samba Domain Integration

Topic 396: Samba Name Services

Topic 397: Working with Linux and Windows Clients

۸۰۰,۰۰۰ تومان

اساتید دوره

مهندس علیرضا خبیر
مهندس علیرضا خبیراستاد دوره
مهندس علیرضا خبیر دارای ۱۴ سال مشاوره و مدیریت در زمینه شبکه، امنیت، تست نفوذ و ارائه طرح ها و راهکارهای جامع برای شبکه‌های اداری و صنعتی (SCADA)، مراکز نظامی و اپراتورهای مخابراتی میباشد. همچنین دارای۱۲ سال سابقه آموزش دوره های شبکه، امنیت، تست نفوذ و جرائم رایانه ای میباشد.

به خانواده بزرگ سدید گستران امن پارس بپیوندید