Project Description

این دوره دانش آموزان را قادر می سازد تا محیط شبکه ICS شبکه خود را درک کنند ، از نظر تهدیدات آن را رصد کنند ، در برابر تهدیدهای شناسایی شده پاسخ حوادث را انجام دهند و از تعاملات با دشمن برای افزایش امنیت شبکه بیاموزند. این روند نظارت ، پاسخگویی و یادگیری تهدیدهای داخلی شبکه به عنوان دفاع فعال شناخته می شود ، که برای مقابله با دشمنان پیشرفته که ICS را هدف قرار می دهند ، مورد نیاز است ، همانطور که در بدافزارهایی مانند STUXNET ، HAVEX ، CRASHOVERRIDE و TRISIS مشاهده شده است. دانشجویان می توانند انتظار داشته باشند که از این دوره با توانایی ساختارشکنی در حملات هدفمند ICS و مبارزه با این دشمنان و دیگران بیرون بیایند.

آشنایی با شبکه های صنعتی و امنیت پایه

مدیران فناوری اطلاعات

مدیران امنیت اطلاعات

کارشناسان امنیت

کارشناسان واحد پاسخگویی به حوادث

کارشناسان واحد مرکز عملیات امنیت

کارشناسان اسکادا

 ICS515.1: Threat Intelligence

 ICS515.2: Asset Identification and Network Security Monitoring

 ICS515.3: Incident Response

 ICS515.4: Threat and Environment Manipulation

 ICS515.5: Active Defense and Incident Response Challenge

۹۵۰,۰۰۰ تومان

اساتید دوره

مهندس علیرضا خبیر
مهندس علیرضا خبیراستاد دوره
مهندس علیرضا خبیر دارای ۱۴ سال مشاوره و مدیریت در زمینه شبکه، امنیت، تست نفوذ و ارائه طرح ها و راهکارهای جامع برای شبکه‌های اداری و صنعتی (SCADA)، مراکز نظامی و اپراتورهای مخابراتی میباشد. همچنین دارای۱۲ سال سابقه آموزش دوره های شبکه، امنیت، تست نفوذ و جرائم رایانه ای میباشد.

به خانواده بزرگ سدید گستران امن پارس بپیوندید