Project Description

GICSP بر دانش حفاظت از دارایی های زیرساختی حیاتی تمرکز دارد. GICSP با همکاری فناوری اطلاعات، مهندسی و امنیت سایبری برای دستیابی به امنیت سیستم های کنترل صنعتی SCADA از طراحی تا پیاده سازی تمرکر داشته و شما ار با انواع تکنولوژی های شبکه های صنعتی و حملات و طراحی اصولی آن آشنا میکند .

دانشجویان در پایان دوره قادر به برقراری امنیت و آنالیز امنیتی و تست نفوذ شبکه های صنعتی SCADA خواهند بود .

آشنایی با شبکه های صنعتی و امنیت پایه

  • مدیران فناوری اطلاعات
  • مدیران امنیت اطلاعات
  • کارشناسان امنیت
  • کارشناسان واحد پاسخگویی به حوادث
  • کارشناسان واحد مرکز عملیات امنیت
  • کارشناسان اسکادا

ICS410.1: ICS Overview

ICS410.2: ICS Attack Surface

ICS410.3: Defending ICS Servers and Workstations

ICS410.4: Defending ICS Networks and Devices

ICS410.5: ICS Security Governance

۹۵۰,۰۰۰ تومان

اساتید دوره

مهندس علیرضا خبیر
مهندس علیرضا خبیراستاد دوره
مهندس علیرضا خبیر دارای ۱۴ سال مشاوره و مدیریت در زمینه شبکه، امنیت، تست نفوذ و ارائه طرح ها و راهکارهای جامع برای شبکه‌های اداری و صنعتی (SCADA)، مراکز نظامی و اپراتورهای مخابراتی میباشد. همچنین دارای۱۲ سال سابقه آموزش دوره های شبکه، امنیت، تست نفوذ و جرائم رایانه ای میباشد.

به خانواده بزرگ سدید گستران امن پارس بپیوندید