دوره NSE5

۱۳۹۹/۵/۹ ۱۲:۳۶:۰۶

NSE5 این دوره بر روی سرویسها و سخت افزارهای این شرکت شامل Fortimanager و Forti Analyser برای مدیریت متمرکز دستگاه ها و [...]

دوره NSE4

۱۳۹۹/۵/۹ ۱۲:۳۶:۲۰

NSE4 در این دوره نحوه استفاده از قابلیت‌های پایه و پیشرفته FortiGate آموزش داده خواهد شد. در این دوره عملی، پالیسی‌های فایروال، [...]