دوره NSE5

2021-11-30T13:46:16+03:30

NSE5 این دوره بر روی سرویسها و سخت افزارهای این شرکت شامل Fortimanager و Forti Analyser برای مدیریت متمرکز دستگاه ها و [...]

دوره NSE4

2021-11-30T13:48:20+03:30

NSE4 در این دوره نحوه استفاده از قابلیت‌های پایه و پیشرفته FortiGate آموزش داده خواهد شد. در این دوره عملی، پالیسی‌های فایروال، [...]