دارای ۱۴ سال مشاوره و مدیریت در زمینه شبکه ، امنیت ، تست نفوذ و ارائه طرح ها و راهکارهای جامع برای شبکه‌های اداری و صنعتی ( SCADA ) ، مراکز نظامی و اپراتورهای مخابراتی میباشد . همچنین دارای۱۲ سال سابقه آموزش دوره های شبکه ، امنیت ، تست نفوذ و جرائم رایانه ای میباشد .

مدارک بین المللی :

CCIE R&S(w)-CCIE Security(w)
CEH
CHFI
ECSA
ISO 27001
MCSA2003
MCITP2008
MCSE 2012
MCSA2012 (cheater Member)

سوابق تدریس :

۱۲ سال سابقه تدریس دوره های امنیت و تست نفوذ
۱۰سال سابقه تدریس دوره های سیسکو
۶ سال سابقه تدریس سیستم عامل متن باز Linux-BSD
برگزاری ۶ دوره امنیت شبکه های صنعتی بر اساس سرفصلهای شرکت SANS
برگزاری ۸ دوره راه اندازی مرکز SOC و ابزارهای SIEM
برگزاری بیش ۲۲ سمینار کشوری و استانی در زمینه های هک ، امنیت و شبکه

قسمتی از سوابق کاری :

انجام و مدیریت بیش از ۶۰ پروژه تست نفوذ در شبکه های اداری و صنعتی
تهیه بیش از ۴۰۰ صفحه چک لیست امنیتی به شرح ذیل:
( زیر ساخت دیتا سنتر- سرویس های شبکه – وب سرویس و دیتابیس سرورها – سیستم های کنترل صنعتی )
ارائه طرح ها و راهکارهای جامع امنیتی و شبکه به سازمانها و شرکتهای اداری و صنعتی
راه اندازی و مدیریت سیستم مجازی سازی Vmware با storage های HP و EMC و Netapp
راه اندازی سوئیج های Nexus سری۵۶۰۰ و 7000
طراحی و راه اندازی cloud Computing و مجازی سازی فایل ، نرم افزار ، سرور و دسکتاپ
طراحی و راه اندازی ۰ تا ۱۰۰ ، ۴ دیتاسنتر Datacenter بر اساس استانداردهای TIA942 و BICSI
طراحی و راه اندازی دیتاسنتر پشتیبان آنلاین ( Online DR site )
طراحی ، مشاوره و راه اندازی مراکز NOC و SOC
طراحی ، تولید و راه اندازی سیستم بومی تشخیص و مقابله با حملات سایبری ( NGSIEM ) برای شبکه های اداری و صنعتی
مشاوره و ارائه طرح جامع امنیت و شبکه در بیش از ۱۰ پروژه شرکتهای زیرساختی و صنعتی داخل کشور
ارائه طرح شبکه و امنیت و راه اندازی آن در ۵ پروژه شبکه صنعتی بر پایه سیستم های کنترل صنعتی ABB و SIEMENS در شرکت ABB abu Dhabi

alirezakhabir