محصولات ما

سدید گستران امن پارس با بهره گیری از تجربه و توان فنی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد . محصولات امنیت شبکه و سایبری ما با آخرین تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا شما را در ارتقا امنیت کمک خواهد کرد.

ICSHunter

محصول بومی NGSIEM و مقابله با حملات سایبری مختص شبکه های صنعتی

SgapHunter

محصول بومی NGSIEM و مقابله با حملات سایبری مختص شبکه های سازمانی و اداری

طراحی.مشاوره و پیاده سازی شبکه

مشاوره.تست نفوذ و امنیت شبکه های سازمانی و صنعتی

طراحی و مشاوره دیتاسنتر

مجازی سازی و رایانش ابری

ویپ و مرکز تماس