دانلود کتاب Incide the Dark Web

کتاب Incide the Dark web راهنمایی جامع برای یادگیری اصول ورود و استفاده از شبکه Dark Web میپردازد . در واقع Dark Web به شبکه ای گفته میشود که در دسترسی عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی توسط افراد و هکرها مورد استفاده قرار میگیرد . افراد در این شبکه با نام های مستعار حضور پیدا میکنند و معمولا قابل شناسایی نیستند . ادرس های IPسرورهای Dark web قابل مشاهده مستقیم نیست و باید توسط پراکسی و tor و … وارد شد و نام دامنه ها نیز با دامنه های موجود که مشاهده میکنید نیز متفاوت است .

سرفصل‌های کتاب Inside the Darkweb:

Introduction to Cybersecurity and Dark Web
Threat Landscape in Dark Net
Malicious Dark Net—Tor Network
Malware
Cybercriminal Activities in Dark Net
Evolution of the Web and Its Hidden Data
Dark Web Content Analyzing Techniques
Extracting Information from Dark Web Contents/Logs
Dark Web Forensics
Open Source Intelligence
Emerging Trends in the Dark Web and Mitigating Techniques

  • Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking   اکثر شبکه های امروزی از سرویس اکتیو دایرکتوری برای مدیریت اکانتینگشبکه استفاده میکنند . در واقع سرویس AD برای مدیریت لاگین و دسترسی [...]