دانلود ویدئو آموزش Ethical Hacking – Cryptography

رمزنگاری مخفف دو کلمه Crypto یا رمز و Graphy یا نگارش است که ترکیب این دو می‌شود Cryptography . همینطور که از اسمش پیداست هدف اصلی افزایش امنیت اطلاعات و ارتباطات است تا صرفاً افراد مجاز امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه را داشته باشند . دوره فوق به شما در رمزنگاری داده‌ها و ایجاد روشهای مختف برای این امر کمک خواهد کرد ، همچنین شما آموزش کامل از هک و روشهای موجود در شکستن رمزها را نیز خواهید دید .

سرفصل های دوره فوق :

Learning Cryptography
Introduction
Learning Cryptography: Introduction
Learning Cryptography in a Nutshell
Breaking Down the Outline
What to Do Next
What This Module Covered

Additional Cryptography Topics
Introduction
Government Access to Keys (GAK)
DSA and Related Signature Schemes
Pretty Good Privacy (PGP)
Side Channel Attack
What This Module Covered

Cryptography Tools for Advanced Study
Introduction
What Is SSH (Secured Shell)?
Hashing Tool
Additional Tools in the Document
What This Module Covered

  • Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking   اکثر شبکه های امروزی از سرویس اکتیو دایرکتوری برای مدیریت اکانتینگشبکه استفاده میکنند . در واقع سرویس AD برای مدیریت لاگین و دسترسی [...]