دانلود دوره آموزشی پایتون Next Level Python LiveLessons

 

پایتون یکی از زبانهای برنامه نویسی محبوب برای هکرها و برنامه نویسان است . در طی سالهای گذشته زبان برنامه نویسی پایتون رشد چشم گیری کرده و در تمامی تکنولوژی های جدید در حال استفاده میباشد .

دوره آموزشی Next Level Python  به شما در یادگیری سریع و نوشتن برنامه هایی مانند web scaper کمک میکند . در زیر میتوانید با سرفصل این دوره آموزشی آشنا شوید . همچنین میتوانید در دوره اشنایی با پایتون و پایتون برای هکرهای مرکز امنیت سایبری SGAP شرکت نمایید .

 • Copyright 2021
 • Edition: ۱st
 • Price: $۲۳۹.۹۹
 • By: Arianne Dee
 • Published: Apr 8, 2021
 • By: Addison-Wesley Professional
 • ISBN-10: ۰-۱۳-۶۹۰۴۰۲-۵
 • ISBN-13: ۹۷۸-۰-۱۳-۶۹۰۴۰۲-۱
۷+ Hours of Video Instruction

While Python is a great beginner language, you will need to know more than conditionals, functions, and loops to be a competent Python developer. This video lesson is meant as a follow-up to Arianne’s Introduction to Python LiveLessons course. In it, you will learn essential skills to become a proper Python developer, like using external libraries, managing project environments, handling exceptions, and making HTTP requests. By the end of this lesson, you will have created a web scraper in Python that gathers data from a website and outputs it into a CSV formatted file. You will also be introduced to key software construction concepts like testing, debugging, and refactoring.

Description

Python was originally designed with learners in mind. It is also used by professional developers in a wide range of applications, such as web programming, data science, artificial intelligence, and DevOps. Python is the fastest growing, most widely used language, and aspiring developers want to learn.

While Python is a great beginner language, you need to know more than conditionals, functions, and loops to be a competent Python developer. This video lesson is meant as a follow up to Arianne’s Introduction to Python LiveLessons course.

In this LiveLessons, you learn essential skills to become a proper Python developer, such as using external libraries, managing project environments, handling exceptions, and making HTTP requests. By the end of the lessons, you will have created a web scraper in Python that gathers data from a website and outputs it into a CSV formatted file. Along the way, you will also be introduced to key software construction concepts like testing, debugging, and refactoring.

Skill Level
 • Beginning to Intermediate
What You Will Learn
 • While Python is a great beginner language, you will need to know more than conditionals, functions, and loops to be a competent Python developer.
 • You will learn essential skills to become a proper Python developer, like using external libraries, managing project environments, handling exceptions, and making HTTP requests.
 • You will have created a web scraper in Python that gathers data from a website and outputs it into a CSV formatted file.
 • You will be introduced to key software construction concepts like testing, debugging, and refactoring.
Who Should Take This Course
 • Software developers, programmers, web developers
Course Requirements

Prerequisites:

 • Some experience coding in Python 3
 • Basic understanding of the following concepts in Python: types, functions, conditionals, lists, while loops, and for loops
 • Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking   اکثر شبکه های امروزی از سرویس اکتیو دایرکتوری برای مدیریت اکانتینگشبکه استفاده میکنند . در واقع سرویس AD برای مدیریت لاگین و دسترسی [...]