دانلود ابزارهای دوره CEH-v10 – قسمت سوم Scanning

مرحله Scanning به پروسه‌ای گفته می‌شود که هکر بسته به اطلاعاتی که Enumeration یا جمع آوری اطلاعات به دست می‌آورد شروع به بررسی آدرس‌های معتبر ، سرویس ها و پورت های موجود میکند و به ازای مشکلات و نقطه ضعف‌ها (vulnerability)هایی که شناسایی میکند شروع به Exploit کردن Target مینماید . این مرحله یکی از مهمترین مراحل تست نفوذ است زیرا اگر اطلاعات به درستی جمع آوری و اسکن نشود عملیات تست نفوذ به درستی اتفاق نمی‌افتد.

  • Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking   اکثر شبکه های امروزی از سرویس اکتیو دایرکتوری برای مدیریت اکانتینگشبکه استفاده میکنند . در واقع سرویس AD برای مدیریت لاگین و دسترسی [...]