دانلود ابزارهای دوره CEH-v10 – قسمت دوم Footprinting

ردیابی یا Footprinting به مجموعه اقداماتی گفته میشود که هکر جهت جمع آوری اطلاعات اولیه ار مقصد انجام میدهد . این روش در واقع اولین مرحله و یکی از مهمترین روشها در مراحل تست نفوذ میباشد زیرا که هرچه دامنه اطلاعات شما به عنوان یک هکر بیشتر باشد با روشهای بهتری میتوانید تست نفوذ را انجام دهید .
Footprinting
به ۲ شکل انجام میشود :
– Active
– Passive
در این مرحله هکر می تواند اطلاعات زیر را توسط ۲ روش بالا جمع آوری کند:
نام دامنه
آدرس IP
فضاهای نام
اطلاعات استخدامی
شماره تلفن ها
پست الکترونیکی
اطلاعات شغلی
تعیین محدوده شبکه
شناسایی ماشین های فعال
پیدا کردن پورت های باز و نقاط دسترسی
شناسایی سیستم عامل
شناسایی سرویس ها
نقشه برداری شبکه و ترسیم شبکه

  • Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking   اکثر شبکه های امروزی از سرویس اکتیو دایرکتوری برای مدیریت اکانتینگشبکه استفاده میکنند . در واقع سرویس AD برای مدیریت لاگین و دسترسی [...]